Thursday, 13 December 2012


JOM AMALKAN


Menjaga kebersihan di mana sahaja kita berada kerana ia adalah bukti kekuatan akidah seseorang dan disukai oleh Allah SWT.

Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 222:

Maksudnya: ” Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri”.

Sunday, 25 November 2012

RENUNGAN
    Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulummuddin bersuci itu terbahagi kepda empat tingkat iaitu :

1. Mensucikan anggota-anggoata lahir daripada hadas-hadas-, anasir2 jahat dan kelebihan yang tidak perlu.
2. mensucikan anggota-anggota badan dari perbuaatn-perbuatan salah dan dosa .
3. mensucikan hati dari akhlak yang keji dan kelakuan yang dibenci dan terkutuk.
4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini adalah cara bersuci para Nabi sala watullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.


Friday, 16 November 2012

JAGALAH KEBERSIHAN TUBUH BADAN

Bersihkan Tubuh Badan Sebelum Solat.
Setiap anggota kita hendaklah bersih, sekiranya ada salah satu anggota tidak bersih solat tidak sah. Jadi kawan-kawan, anak-anak serta muslimin dan muslimat sekelian pastikan kebersihan diri sebelum solat